Att skriva anbud är en komplicerad process i flera steg. Vi hjälper er när ni vill och behöver oss, från att förfrågningsunderlaget publiceras till att ni lämnar in ett komplett och attraktivt, korrekt och affärsmässigt anbud. Vill ni vara riktigt väl förberedda anlitar ni oss för avtalskartläggning och avtalsbevakning – så kan vi tillsammans lägga upp en framgångsrik taktik när upphandlingen väl sker.  Det är effektivt att skriva anbud med Tenders!

 


Eller du kanske ansvarar för att handla upp tjänster i offentlig förvaltning? Vi har lång erfarenhet av upphandlingsarbete från både den upphandlande och säljande parten och skräddarsyr tjänster för dina behov.

 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Våra tjänster

Internationella anbud

Vi underlättar för utländska aktörer att sälja till den svenska offentliga marknaden.

Läs mer...

+

För att komma in på den offentliga marknaden i Sverige krävs en hel del analys- och kartläggningsarbete. Något som vi på Tenders International Consulting gärna bistår med.

 

Vi hjälper er med exempelvis:

 • marknadskartläggningar
 • konkurrentanalyser
 • segmentering
 • kartläggning av företagets utvecklingsbehov
 • finna samarbetspartners
 • att ta fram lämpliga förfrågningsunderlag

 

Rådgivning

Vilken typ av upphandling ska ni vara med i och vilken taktik bör ni använda när ni skriver själva anbudet?

Läs mer...

+

Vi är en partner att kontakta både när ni har mer allmänna frågor om offentlig upphandling och när ni har taktiska frågor under anbudsskrivningen.

 

Våra råd bygger på gedigen erfarenhet

Vi ger svar utifrån vår erfarenhet och breda kunskap om offentlig upphandling i många olika branscher, och vi är alltid uppdaterade med det senaste inom lagförändringar och rättspraxis. Vi kan också ställa frågor och kommunicera med upphandlaren för er räkning. Vi lotsar er rätt genom lagen och kan ge råd om allt som har med upphandling att göra.

 

Strategisk rådgivning

Vi hjälper er gärna med att till exempel

 • lägga upp strategier för anbudsarbetet
 • organisera er i anbudsarbetet
 • förteckna en anbuds- eller överprövningspolicy
 • följa upp avtal

 

Anbudstaktisk rådgivning

Vi hjälper er gärna med

 • utvärderingsmodeller
 • möjlighets- och riskbedömning
 • textanalys och språktekniska formuleringar
 • bedömning av prissättning

Analys och kartläggning

Det första steget mot att vinna upphandlingar är att ta reda på detaljer om marknaden, och anpassa era marknadsinsatser därefter.

Läs mer...

+

Överväger ni att börja delta i offentliga upphandlingar och vill veta om det är något för er? Eller lämnar ni anbud till den offentliga sektorn i dag, men känner att ert anbudsarbete har stagnerat? Låt oss göra en analys åt er.

 

Analys av marknaden 

Vi hjälper er att svara på frågor som:

 • Hur många upphandlingar finns det i er bransch?
 • Vad är avtalen värda?
 • Hur långa är avtalstiderna?
 • Analys av konkurrenter

 

Det är viktigt att ni känner till era konkurrenter på marknaden och vilka chanser och förutsättningar ni har att vinna över dem.

 

Genom att analysera konkurrensläget kan vi svara på frågor som:

 • Vilka andra företag lämnade anbud?
 • Vem vann och varför?
 • Hur såg prisbilden ut?
 • Vilka krav ställdes?
 • Analys av ert anbudsarbete

 

En avgörande faktor när ni lämnar anbud kan vara hur väl förberedda ni är. Vi hjälper er med viktiga förberedelser och rutiner oavsett om ni har deltagit i upphandlingar tidigare, eller om ni ska organisera er för att börja lämna anbud:

 • framförhållning − att ligga steget före
 • dokumentation − att använda en relevant dokumentation som sparar tid och pengar
 • rutiner − att organisera anbudsarbetet på ett effektivt sätt
 • uppföljning − att analysera ert anbud och ert anbudsarbete efter avslutad upphandling.

Ni kan beställa en eller flera av dessa analyser. Målet är att ni ska få mer kunskap, skapa fasta rutiner och effektivisera ert anbudsarbete för att nå större framgång i offentliga affärer. Vi anpassar självklart alla typer av analyser efter era specifika önskemål.

Organisationsutveckling

Hur ska ni smartast organisera företagets anbudsarbete för att lyckas i offentliga affärer? Låt oss hjälpa er!

Läs mer...

+

Hur ska ni fördela ansvar och befogenheter? Vilket stöd behöver ni och vilket arbetssätt passar bäst för er verksamhet?

Det är viktiga frågor som företaget behöver ta ställning till för att nå framgång i anbudsarbetet. Vi hjälper er att utvärdera er anbudsprocess och ge råd och stöd i hur ni kan utveckla er organisation för att lyckas i offentliga affärer.